אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

 

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

 במהלך השנה האחרונה נכנסו לתוקף שתי הנחיות למשיכת כספים מקופת הגמל בסכומים נמוכים:

 1.       משיכת כספים מחשבונות קטנים – עמיתים אשר יתרת חשבונם/חשבונותיהם בקופת גמל ליום 31/12/2012 נמוכה מ-7,000 ₪ זכאים למשוך את הכספים שצברו ללא תשלום מס.
יש לשים לב כי לא יתקבלו הוראות לביצוע משיכה על פי הוראת השעה לאחר התאריך 31.03.2015.
פרטים על זכאות למשיכה ואופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בלשונית "מידע לעמיתים" שבאתר האינטרנט.

2.       משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה – כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מהחשבון.
הוראה זו מסדירה משיכת כספים בסכום של עד 5,000 ₪ מחשבונות של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צואה וזאת לאחר עמידה בכל התנאים הנדרשים.
פרטים על זכאות למשיכה ואופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בלשונית "מידע לעמיתים" שבאתר האינטרנט.

 

 

 

  

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

  חדשות הקופה

 

מונחים חשובים

ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר


הזמנה לאסיפה הכללית לשנת 2014 


החלטות הועדה

 איגרת לעמית בנושא הוראות חוק חדשות לגבי כספים שנחסכים בקופת גמל 


לצפייה בחשבונך האישי - פנה לאתר גמל אינפו בכתובת  https://kuptag-iai.co.il/


דמי ניהול בקופה

הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

 


מבט מהיר לשווקים

לאתר גלובס לחץ !


 

חלון המבזקים באתר האינטרנט

לקבלת מבזקים שוטפים לתיבת הדואר האלקטרוני לחץ !

 


 

עמיתים יקרים,

 

אנא וודאו כי הקופה מעודכנת בכל שינוי בפרטיכם האישיים.