אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
הוצאות ישירות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

מסלול כללי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-14

0.53%-

0.53%-

פבר-14

1.97%

1.43%

מרץ-14

1.22%

2.67%

אפר-14

0.07%

2.74%

מאי-14

0.89%

3.66%

יונ-14

0.21%-

3.44%

יול-14

0.85%-

2.57%

אוג-14

1.87%

4.48%

ספט-14

0.16%

4.65%

אוק-14

0.12%-

4.52%

נוב-14

1.32%

5.91%

דצמ-14

1.71%-

4.10%

מסלול אג"ח ממשלתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-14

0.25%

0.25%

פבר-14

0.50%

0.75%

מרץ-14

0.53%

1.28%

אפר-14

0.29%

1.58%

מאי-14

0.80%

2.39%

יונ-14

0.11%

2.50%

יול-14

0.20%

2.71%

אוג-14

0.94%

3.68%

ספט-14

0.19%-

3.48%

אוק-14

0.25%

3.74%

נוב-14

0.07%

3.81%

דצמ-14

0.63%-

3.16%

 

מסלול מנייתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-14

2.60%-

2.60%-

פבר-14

4.14%

1.43%

מרץ-14

1.48%

2.94%

אפר-14

0.80%-

2.11%

מאי-14

1.69%

3.83%

יונ-14

0.13%-

3.70%

יול-14

0.95%-

2.71%

אוג-14

2.33%

5.11%

ספט-14

0.64%

5.77%

אוק-14

1.27%-

4.43%

נוב-14

2.76%

7.31%

דצמ-14

2.27%-

4.87%

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2013 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.33%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון