אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
הוצאות ישירות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
דוח חודשי החל מ-2016
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

מסלול לבני 50 ומטה מספר 9893

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-16

-----

-----

פבר-16

-----

-----

מרץ-16

-----

-----

אפר-16

-----

-----

מאי-16

-----

-----

יונ-16

2.45%-

2.45%-

יול-16

3.87%

1.33%

אוג-16

0.68%

2.01%

ספט-16

0.65%-

1.34%

אוק-16

0.34%-

1.03%

נוב-16

2.07%

3.08%

דצמ-16

1.88%

5.03%

 

מסלול לבני 50-60 מספר 9892

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-16

1.32%-

1.32%-

פבר-16

0.80%-

2.11%-

מרץ-16

1.05%

1.08%-

אפר-16

0.57%

0.51%-

מאי-16

0.35%

0.17%-

יונ-16

0.70%-

0.87%-

יול-16

1.97%

1.09%

אוג-16

0.47%

1.57%

ספט-16

0.57%-

0.98%

אוק-16

0.05%

1.03%

נוב-16

0.24%

1.27%

דצמ-16

1.07%

2.36%

 

 

מסלול לבני 60 ומעלה מספר 9625

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-16

----

----

פבר-16

-----

-----

מרץ-16

-----

-----

אפר-16

-----

-----

מאי-16

-----

-----

יונ-16

0.60%

0.60%

יול-16

0.21%

0.82%

אוג-16

0.14%-

0.68%

ספט-16

0.24%-

0.44%

אוק-16

0.10%-

0.34%

נוב-16

0.83%-

0.49%-

דצמ-16

0.26%

0.23%-

 

מסלול אג"ח ממשלתי מספר 1439

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-16

0.30%

0.30%

פבר-16

0.38%

0.68%

מרץ-16

0.20%-

0.48%

אפר-16

0.27%

0.75%

מאי-16

0.00%

0.75%

יונ-16

המסלול נסגר ביום 31/5/2016 ומוזג לתוך מסלול 9625

 

מסלול מניות מספר 1525

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-16

3.66%-

3.66%-

פבר-16

2.41%-

5.98%-

מרץ-16

3.01%

3.15%-

אפר-16

0.95%

2.23%-

מאי-16

1.14%

1.11%-

יונ-16

המסלול נסגר ביום 31/5/2016 ומוזג לתוך מסלול 9893

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2015 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.33%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון