אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
דוח חודשי החל מ-2016
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

מסלול לבני 50 ומטה מספר 9893

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר-17

0.25%

0.25%

פברואר-17

1.76%

2.01%

מרץ-17

0.04%

2.05%

אפריל-17

1.17%

3.25%

מאי- 17

1.71%

5.01%

יוני-17

0.65%-

4.33%

יולי-17

1.62%

6.02%

אוגוסט-17

0.5%-

5.49%

ספטמבר-17

1.05%

6.60%

אוקטובר-17

2.10%

8.83%

נובמבר-17

1.20%

10.14%

 

מסלול לבני 50-60 מספר 9892

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר-17

0.05%

0.05%

פברואר-17

0.66%

0.71%

מרץ-17

0.25%

0.96%

אפריל-17

1.02%

1.99%

מאי- 17

1.24%

3.25%

יוני-17

0.28%-

2.95%

יולי-17

1.40%

4.39%

אוגוסט-17

0.42%

4.83%

ספטמבר-17

0.12%

4.95%

אוקטובר-17

0.75%

5.74%

נובמבר-17

1.08%

6.88%

 

מסלול לבני 60 ומעלה מספר 9625

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר-17

0.07%

0.07%

פברואר-17

0.08%

0.15%

מרץ-17

0.27%

0.42%

אפריל-17

0.53%

0.95%

מאי- 17

0.52%

1.48%

יוני-17

0.29%-

1.18%

יולי-17

0.43%

1.62%

אוגוסט-17

0.30%

1.93%

ספטמבר-17

0.02%-

1.91%

אוקטובר-17

0.24%

2.15%

נובמבר-17

0.45%

2.61%

 

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2016 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.30%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון