אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
הוצאות ישירות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

מסלול כללי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

0.26%

0.26%

פבר-15

 2.82%

3.08%

מרץ-15

 

 

אפר-15

 

 

מאי-15

 

 

יונ-15

 

 

יול-15

 

 

אוג-15

 

 

ספט-15

 

 

אוק-15

 

 

נוב-15

 

 

דצמ-15

 

 

מסלול אג"ח משלתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

1.02%

1.02%

פבר-15

0.90%

1.93%

מרץ-15

אפר-15

מאי-15

יונ-15

יול-15

אוג-15

ספט-15

אוק-15

נוב-15

דצמ-15

 

מסלול מנייתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

0.70%-

0.70%-

פבר-15

5.44%

4.71%

מרץ-15

אפר-15

מאי-15

יונ-15

יול-15

אוג-15

ספט-15

אוק-15

נוב-15

דצמ-15

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2014 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.33%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון