אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
הוצאות ישירות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

מסלול כללי
חודשברוטו חודשי    ברוטו מצטבר
ינו-14-0.53%-0.53%
פבר-141.97%1.43%
מרץ-14  
אפר-14  
מאי-14  
יונ-14  
יול-14  
אוג-14  
ספט-14  
אוק-14  
נוב-14  
דצמ-14  
מסלול אג"ח ממשלתי
חודשברוטו חודשי ברוטו מצטבר
ינו-140.25%0.25%
פבר-140.50%0.75%
מרץ-14  
אפר-14  
מאי-14  
יונ-14  
יול-14  
אוג-14  
ספט-14  
אוק-14  
נוב-14  
דצמ-14  
מסלול מנייתי
חודשברוטו חודשיברוטו מצטבר
ינו-14-2.60%-2.60%
פבר-144.14%1.43%
מרץ-14  
אפר-14  
מאי-14  
יונ-14  
יול-14  
אוג-14  
ספט-14  
אוק-14  
נוב-14  
דצמ-14  

 

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2013 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.33%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון