אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
הוצאות ישירות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

מסלול כללי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

0.26%

0.26%

פבר-15

 2.82%

3.08%

מרץ-15

 0.75%

 3.85%

אפר-15

 0.84%

4.72%

מאי-15

 0.35%

 5.09%

יונ-15

 1.83%-

3.16%

יול-15

 1.35%

 4.55%

אוג-15

 1.53%-

 2.95%

ספט-15

 2.11%-

0.78%

אוק-15

 2.85%

3.65%

נוב-15

 0.41%-

3.23%

דצמ-15

 0.81%-

2.39%

מסלול אג"ח ממשלתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

1.02%

1.02%

פבר-15

0.90%

1.93%

מרץ-15

0.34%-

1.58%

אפר-15

0.69%

2.28%

מאי-15

0.35%-

1.92%

יונ-15

2.01%-

0.12%-

יול-15

0.79%

0.66%

אוג-15

0.21%

0.87%

ספט-15

-0.65%

0.21%

אוק-15

0.59%

0.80%

נוב-15

0.42%-

0.38%

דצמ-15

0.15%-

0.23%

 

מסלול מנייתי

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-15

0.70%-

0.70%-

פבר-15

5.44%

4.71%

מרץ-15

1.63%

6.42%

אפר-15

1.22%

7.71%

מאי-15

0.90%

8.68%

יונ-15

3.32%-

5.07%

יול-15

2.62%

7.82%

אוג-15

5.15%-

2.27%

ספט-15

-4.45%

2.29%-

אוק-15

6.75%

4.31%

נוב-15

0.73%-

3.55%

דצמ-15

2.01%-

1.47%

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2014 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.33%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון